Používame cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Více info

cs en
 

Právní centrum

Co je autorizace smlouvy o převodu nemovitostí a jaké jsou její výhody?

Realitní kancelář Leaders & Partners (L&P Reality) s.r.o. spolupracuje při realizaci převodů nemovitostí s advokátní kanceláří oprávněnou provádět tzv. autorizaci smluv o převodu nemovitostí.

Autorizace smluv o převodu nemovitosti spočívá ve sepsání smlouvy, zjištění totožnosti jejích účastníků a jejich zástupců a posouzení, zda smlouva neodporuje zákonu, neobchází zákon, nepříčí se dobrým mravům a zda jejím uzavřením nedojde ke skutečnosti zakládající vznik škody.

Výhody autorizace oproti klasickému způsobu uskutečňování převodu běžně používaného jinými realitními kancelářemi bez profesionální podpory advokáta:

  • Autor autorizované smlouvy je vždy znám a je jím vždy advokát. V každé smlouvě, která je autorizována advokátem je tento advokát přesně uveden svým jménem a příjmením, sídlem advokátní kanceláře a číslem zápisu v seznamu vedeném Slovenskou advokátní komorou. Advokát, který smlouvu sepsal a autorizoval se na smlouvu vlastnoručně podepisuje a připojuje i své razítko.

    Naproti tomu sestavovatelem běžné „neautorizované“ smlouvy může být kdokoli. V praxi se velmi často můžete setkat s tím, že Vám předloží k podpisu smlouvu, kterou nesepsal právník a tato smlouva může mít velmi pochybný původ, kvalitu a bohužel i neočekávané a nepříjemné důsledky pro účastníky smlouvy. Pokud Vám vznikne z neautorizované smlouvy škoda, tak se můžete domáhat její náhrady, ale je třeba říci na rovinu, že Vaše vyhlídky na odškodnění jsou minimální.
 
  • Advokát, který Vám smlouvu o převodu nemovitosti sepsal a autorizoval je pojištěný z odpovědnosti za škodu, kterou by Vám jako klientovi způsobil.
  • Okresní úřad - katastrální odbor posuzuje smlouvu pouze z pohledu, zda je souladná s katastrálním operátem a zda jsou splněny procesní podmínky pro povolení vkladu. Katastr nemá právo ani povinnost zkoumat obsah smlouvy, což šetří čas.
  • Okresní úřad - katastrální odbor rozhoduje o povolení vkladu ve zrychlené lhůtě 20 dní (oproti třiceti dnům při klasickém řízení).
  • Smlouvu o převodu nemovitosti autorizovanou advokátem podepisují všichni účastníci smlouvy před advokátem, přičemž osvědčení pravosti podpisů na notářském úřadě nebo na matrice není nutné z čehož vyplývá úspora nákladů na osvědčování podpisů.
  • Advokát musí předepsaným způsobem zjistit totožnost účastníků smlouvy. Pokud se mu nepodaří zjistit jejich skutečnou totožnost a právní službu neodmítne, nemůže se zbavit odpovědnosti za škodu způsobenou zneužitím totožnosti. Poškozenému účastníkovi tedy musí tuto škodu nahradit.
  • Při převodu pozemků, nebytových prostor a staveb (kromě bytů) advokát disponující zaručeným elektronickým podpisem a časovým razítkem může podávat návrhy na vklad do katastru nemovitostí elektronickou formou.

Právní centrum

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona 18/2018 § 10.